συνεργεία αυτοκινήτων συνεργεία μοτοσυκλετών οδηγική συνεργεία φορτηγών συνεργεία βαρέων μηχανημάτων

About
Terms

January 5, 2021

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης sbook - το ηλεκτρονικό βιβλίο σέρβις για το αυτοκίνητό σας
Γενικές έννοιες

Το sbook είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή (πρόγραμμα), που λειτουργεί και είναι προσβάσιμη μέσω του ιστότοπου με διεύθυνση (url) https://gr.sbook.eu, που διαχειρίζεται και ανήκει στην GEODI EU Private Company, στο εξής Geodi.

Η GEODI EU PC είναι ιδιωτική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διεύθυνση Νεμέας 42, τ.κ.54249, Α.Φ.Μ. 800855876, Z Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2313 079 013.

Χρήστης του sbook είναι κάθε άτομο που επισκέπτεται το https://gr.sbook.eu ή χρησιμοποιεί την εφαρμογή σε οποιαδήποτε μορφή, με ή χωρίς εγγραφή.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της Geodi και των Χρηστών του sbook.

Κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο, ο χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης της σελίδας, της εφαρμογής, και της έκδοσης της για κινητά.


Αντικείμενο της εφαρμογής sbook

Το sbook είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες της να διατηρούν προσωπικά ή επαγγελματικά ηλεκτρονικά βιβλία σέρβις για τα αυτοκίνητα τους, τα οχήματά τους και άλλα μηχανήματα (στο εξής, για συντομία, αυτοκίνητα), να καταχωρούν και να αποθηκεύουν εγγραφές σχετικά με υπηρεσίες σέρβις για τα αυτοκίνητά τους ή τα αυτοκίνητα των πελάτων τους, να καταχωρηθούν οι ίδιοι στον δημόσιο κατάλογο της εφαρμογής (στη σελίδα), εάν η δραστηριότητά τους σχετίζεται με τη συντήρηση οχημάτων ή μηχανημάτων εφόσον ασκούν νόμιμα αυτήν την δραστηριότητα.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο σέρβις είναι το σύνολο των καταχωρήσεων για ένα αυτοκίνητο στο sbook, αντίστοιχο στα συνηθισμένα βιβλία σέρβις (εκτυπωμένα χάρτινα) που συνοδεύουν τα έγγραφα του αυτοκινήτου, με πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες. Σκοπός του είναι να διατηρήσει πλήρες ιστορικό ενός αυτοκινήτου, σέρβις, συντήρησης, χιλιόμετρα κ.λπ., ώστε να διευκολύνει τον ιδιοκτήτη του στη συντήρηση και στη μεταπώληση.

Ο δημόσιος κατάλογος περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με τη συντήρηση ή τη χρήση αυτοκινήτων, οχημάτων και άλλων μηχανημάτων.Εγγραφή

Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή (λογαριασμό) στο sbook. Υπάρχουν δύο τύποι εγγραφών (λογαριασμών).
Η πρώτη αφορά τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από το αν ο χρήστης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε χρήστης, μέσω του λογαριασμού του, (της εγγραφής του) μπορεί να δημιουργήσει βιβλία σέρβις για τα αυτοκίνητά του, συνδεδεμένα με την εγγραφή του (τον λογαριασμό του).
Ο δεύτερος τύπος εγγραφής αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που νόμιμα παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων ή μηχανημάτων ή οι δραστηριότητές τους σχετίζονται με το αντικείμενο του sbook. Αυτοί μπορούν, επιπλέον, να δημιουργούν εγγραφές (λογαριασμοί) και ηλεκτρονικά βιβλία σέρβις για τους πελάτες τους με τη ρητή συγκατάθεση τους.
Ο πρώτος τύπος εγγραφή στο εξής, για συντομία, θα ονομάζεται "Ιδιοκτήτης" και ο δεύτερος - "Συνεργείο"

Πρόσβαση στις εγγραφές (λογαριασμούς)
Τόσο οι Ιδιοκτήτες όσο και τα συνεργεία συνδέονται στους λογαριασμούς τους μέσω e-mail και κωδικού πρόσβασης που έχουν ορίσει οι ίδιοι.
Τα δικαιώματα σε λογαριασμούς ιδιοκτητών, ακόμη και εάν τα έχουν δημιουργήσει συνεργεία, μεταβιβάζονται στους ιδιοκτήτες με τη δημιουργία τους .


Προσωπικά δεδομένα

Το sbook δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία σχετικά με τους μη εγγεγραμμένους χρήστες του.
Τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών, των Ιδιοκτητών και των Συνεργειών αυτοκινήτων παρέχονται από αυτούς και τηρούνται από την Geodi και μέσω της εφαρμογής βάση του αντικείμενου της, της δραστηριότητας της Geodi και των κανονισμών της ΕΕ.

Πρόσβαση στα δεδομένα
Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών και στα δεδομένα για τα αυτοκίνητα τους καθορίζεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.
Η Geodi συνιστά την καταχώρηση μόνο των πιο απαραίτητων προσωπικών δεδομένων και την αποφυγή εισαγωγής ευαίσθητων δεδομένων. Το sbook λειτουργεί πλήρως και όταν η εγγραφή γίνεται μόνο μέσω e-mail, εκτός από τη συμμετοχή σε συζητήσεις, αποστολή μηνυμάτων κ.λπ., τα οποία δεν αφορούν άμεσα το αντικείμενο της εφαρμογής.
Η Geodi συνιστά την καταχώρηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου για την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών - Ιδιοκτητών και Συνεργειών αυτοκινήτων.

Τα δεδομένα εγγραφής των Συνεργείων Αυτοκινήτων (εκτός από τον κωδικό πρόσβασης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) είναι δημόσια και είναι ορατά σε όλους τους επισκέπτες της σελίδας και χρήστες της εφαρμογής.

Δεδομένα για τα καταχωρημένα αυτοκίνητα, οχήματα κ.λπ.
Η εφαρμογή δημιουργεί ένα ξεχωριστό βιβλίο σέρβις (ID) για κάθε αυτοκίνητο.
Εγγραφές για υπηρεσίες σέρβις σε αυτό μπορούν να προσθέτουν οι ιδιοκτήτες του και οι εγγεγραμμένοι στο sbook συνεργεία, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους το έχουν επιτρέψει μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού τους (συνιστάται και είναι η αρχική ρύθμιση για κάθε εγγεγραμμένο αυτοκίνητο).
Οι καταχωρίσεις σέρβις μπορούν να επεξεργαστούν και να διαγραφούν μόνο από το χρήστη που τις έκανε και μόνο την ημέρα της εισαγωγής τους, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλήρους και ακριβούς ιστορικού των δραστηριοτήτων σέρβις, της συντήρησης του αυτοκινήτου, των χιλιόμετρων που διανύθηκαν κ.λπ.

Διαγραφή δεδομένων και λογαριασμού.
Κάθε χρήστης - ιδιοκτήτης μπορεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της εφαρμογής και ακολουθώντας τις σαφείς διαδικασίες της να διαγράψει τις καταχωρίσεις του και την εγγραφή του. Η διαγραφή είναι οριστική και δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των πληροφοριών.
Τα δεδομένα και η εγγραφή των συνεργείων διαγράφονται από τον χειριστή του προγράμματος μετά από έλεγχο.

Ιδιαιτερότητες στην επεξεργασία και την διαγραφή των εγγραφών για τα αυτοκίνητα (βιβλία σέρβις)
Οι εγγραφές για μονωμένες υπηρεσίες σέρβις δεν μπορούν να διαγράφονται ξεχωριστά, εκτός από την ημέρα που καταχωρήθηκαν από εκείνον που τους καταχώρησε. Ο χρήστης δεν μπορεί να διαγράψει ή να επεξεργαστεί μια υπηρεσία συντήρησης που πραγματοποιήθηκε και καταχωρήθηκε την προηγούμενη ημέρα.
Ταυτόχρονα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαγράψει εντελώς το αυτοκίνητο , και έτσι διαγράφονται όλες οι εγγραφές για το αυτοκίνητο και το αποθηκευμένο ιστορικό για τα σέρβις του. Η καταχώρηση ξανά του ίδιου αυτοκινήτου θα δημιουργήσει νέο βιβλίο σέρβις, από την ημερομηνία της νέας καταχώρησης. Το προηγούμενο ιστορικό θα χαθεί οριστικά.
Cookies (Μπισκοτάκια)

Όπως οι περισσότερες εφαρμογές Διαδικτύου, το sbook χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη.
Το sbook χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies:


Cookie Ενημέρωσης

Αυτό είναι το cookie που αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη με το κλικ στο κουμπί "Κατανοώ και συμφωνώ". Τερματίζει την εμφάνιση του παραθύρου προειδοποίησης για τη χρήση των Cookies και τους Όρους Χρήσης μετά από επιβεβαίωση από τον Χρήστη.
Αποθηκεύεται για 1 μήνα στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, εάν το πρόγραμμα περιήγησης του δεν είναι ρυθμισμένο να διαγράφει τα cookies μετά το κλείσιμο.


Session cookies

Αποθηκεύονται μόνο σε συσκευές χρηστών που συνδέονται με τον λογαριασμό τους και σχετίζεται στενά με τη λειτουργία της εφαρμογής (για παράδειγμα, έλεγχος ταυτότητας του χρήστη, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης του κάθε φορά που περιηγείται σε μια σελίδα).
Διαγράφονται όταν ο Χρήστης πατήσει "Έξοδος" από το πρόγραμμα ή κλείνοντας το πρόγραμμα περιήγησης (εάν έχει ρυθμιστεί το πρόγραμμα περιήγησης).
Η διάρκεια αυτών των cookies είναι 10 ωρών, δηλαδή εάν ο χρήστης εργάζεται με την εφαρμογή για περισσότερες από 10 ώρες, στη ενδέκατη ώρα η σύνδεση θα τερματιστεί και θα του ζητηθεί να ταυτοποιηθεί ξανά.
Τα Session cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της εφαρμογής


Cookies τρίτων (third-party cookies)

Σε ορισμένα μέρη της εφαρμογής μπορεί να ενσωματωθεί κώδικας τρίτων - για παράδειγμα Google, Facebook, Twitter, Linkedin και άλλα. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να αποθηκεύουν cookies στη συσκευή του χρήστη. Η Geodi αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τα cookies αυτών των τρίτων και αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να τα επιτρέψει.
Τα cookies τρίτων μπορούν να αποκλείονται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και αυτό δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τη λειτουργία της εφαρμογής.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον αποκλεισμό cookie τρίτων ακολουθώντας τους συνδέσμους:
https://www.google.com/intl/el/chrome/privacy/
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer


Υποχρεώσεις και ευθύνες

Η Geodi τηρεί τους λογαριασμούς και τις καταχωρίσεις των χρηστών σύμφωνα με την καλή τη πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και τους κανονισμούς της ΕΕ και θα αποκαθιστά αμέσως τυχόν τεχνικές ελλείψεις σχετικά με αυτούς τους κανονισμούς και το κύριο αντικείμενο της εφαρμογής.

Η Geodi δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την κλοπή δεδομένων λόγω αμέλειας του Χρήστη, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (hacking) στα δεδομένα ή άλλων απρόβλεπτων περιπτώσεις και συνιστά στους χρήστες να μην εισάγουν στα δεδομένα εγγραφής τους στοιχεία που θεωρούν ιδιαίτερα ευαίσθητα.

Εγχειρίδια, άρθρα, λίστες δραστηριοτήτων συντήρησης, οποιαδήποτε κείμενα και οπτικό υλικό που δημοσιεύονται στις σελίδες της εφαρμογής προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και η Geodi δεν ευθύνεται για τη χρήση τους από τον χρήστη.

Η Geodi έχει το δικαίωμα να διαγράψει την εγγραφή και να αρνηθεί την πρόσβαση στην εφαρμογή σε χρήστη που παραβιάσει τους Όρους Χρήσης.


Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την εφαρμογή σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει άλλους χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής.

Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί αυτήν την εφαρμογή στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, με δική του ευθύνη, και παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τη λειτουργία της.
Ο χρήστης μόνος του εξασφαλίζει και ρυθμίζει τα τεχνικά μέσα (σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης) για τη χρήση της εφαρμογής.

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να παρέχει αληθινά και ακριβή στοιχεία κατά την εγγραφή του και τις καταχωρήσεις για τα αυτοκίνητα κ.α. μηχανήματα.
Σε περίπτωση λαθών (π.χ. λανθασμένος αριθμός κυκλοφορίας ή αριθμός πλαισίου), ο χρήστης δεσμεύεται να τα διορθώσει εντός επτά ημερών από την εντόπησή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εφαρμογής.

Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει τα δεδομένα του εντός επτά ημερών από την αλλαγή τους.


Τελικοί όροι

Η Geodi διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αυτήν την εφαρμογή μετά από προειδοποίηση ενός μηνός σε αυτήν τη σελίδα χωρίς να οφείλει καμία εξήγηση ή αποζημίωση στον χρήστη. Με το κλείσιμο της εφαρμογής διαγράφονται όλα τα δεδομένα σε αυτήν.

Η Geodi διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους Χρήσης. Οι αλλαγές θέτονται σε ισχύ ένα μήνα από τη δημοσίευσή τους σε αυτήν τη σελίδα.

Αποκλειστική αρμοδιότητα για επίλυση διαφωνιών θα έχουν τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή

Βιβλίο σέρβις Toyota Βιβλίο σέρβις Peugeot Βιβλίο σέρβις Hyundai Βιβλίο σέρβις Opel Βιβλίο σέρβις Volkswagen Βιβλίο service Citroen Βιβλίο SERVICE Suzuki Βιβλίο service αυτοκινήτου Kia Βιβλίο συντήρησης αυτοκινήτου Mercedes-Benz Βιβλίο συντήρησης αυτοκινήτων Bmw Βιβλίο σέρβις Honda Βιβλίο σέρβις Piaggio Βιβλίο σέρβις Yamaha Βιβλίο σέρβις Kymco Βιβλίο σέρβις μοτοσυκλέτα Aprilia Βιβλίο σέρβις δίκυκλου Vespa Βιβλίο σέρβις Alfa RomeoΒιβλίο σέρβις AudiΒιβλίο σέρβις BaylinerΒιβλίο σέρβις BobcatΒιβλίο σέρβις BomagΒιβλίο σέρβις BovaΒιβλίο σέρβις Case IHΒιβλίο σέρβις CaterpillarΒιβλίο σέρβις CLAASΒιβλίο σέρβις CNH IndustrialΒιβλίο σέρβις CompassΒιβλίο σέρβις DaciaΒιβλίο σέρβις DaewooΒιβλίο σέρβις DAFΒιβλίο σέρβις DaihatsuΒιβλίο σέρβις DASSAULTΒιβλίο σέρβις Deutz-FahrΒιβλίο σέρβις DeutzΒιβλίο σέρβις DodgeΒιβλίο σέρβις DucatiΒιβλίο σέρβις EMBRAERΒιβλίο σέρβις EPΒιβλίο σέρβις EvripusΒιβλιο σερβις online AB Inflatables βιβλίο σέρβις ONLINE AGCO Βιβλιαρακι σερβις Ahellas Βιβλιο σερβισ BELL βιβλιο σερβισ Drago ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΡΒΙΣ LEONARDO Βιβλίο Συντήρησης PILATUS βιβλίο συντήρησης EMBRAER Βιβλίο συντήρησης BT Βιβλιο συντηρησης Husqvarna Βιβλιαρακι συντηρησησ Hyster βιβλιο συντηρησης MAN-VW ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ NEXTANT Βιβλίο σέρβισ AIRBUS Book Service Cessna BOOK SERVICE BOMBARDIER Book service BOEING book service Hawker Beechcraft
Όροι Χρήσης
About, Terms, ,
Δωρεάν για Αυτοκινητιστές και Συνεργεία αυτοκινήτων
with ... geodi engine
Ο ιστότοπος βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Ορισμένες δυνατότητές είναι απενεργοποιημένες.
Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Για να συνεχίσετε, διαβάστε τους όρους χρήσης
Κατανοώ και συμφωνώ
Menu Το βιβλίο σέρβις του αυτοκινήτου σας
Το βιβλίο σέρβις του αυτοκινήτου σας more
Print Επικοινωνία Συνεργεία αυτοκινήτων & Καταστήματα Πρόγραμμα διαχείρισης συνεργείου

scroll down scroll up
gallery ❰   ❱